Jeugd

JEUGDRAAD
De jeugdraad coördineert het jeugdwerk binnen onze gemeente. Het jeugdwerk bestaat uit de volgende groepen:
– Kinderoppas
– Kindernevendienst
– Jeugdnevendienst
– Jeugddienst
– Godsdienstlessen op de basisschool
– Catechisatie

De Jeugdraad is als volgt samengesteld:

Francis van Tilburg: jeugdouderling
Bas Daatselaar: jeugddiaken
Elina van Ewijk : secretaris & penningmeester, afgevaardigde van de Kindernevendienst
David Giancoli : leerkracht Godsdienstonderwijs obs Op ’t Hof

De Jeugdraad is verbonden met de Kerkenraad; zoals u kunt zien maken de jeugdouderling, de jeugddiaken en de predikant deel uit van beide Raden.
Door de Jeugdraad worden activiteiten van de verschillende groepen op elkaar afgestemd. Nieuwe activiteiten worden binnen de jeugdraad besproken en daarna bij het jeugdwerk ingevoerd.
De Jeugdraad probeert met, voor en door jongeren het gemeente-zijn zo vorm te geven dat zij zich er thuis voelen en er graag aan deelnemen. Voor vragen of suggesties met betrekking tot het jeugd- en jongerenwerk in onze gemeente kunt u contact opnemen met de Jeugdraad.