Kerkelijke gemeente

Als u op zondag de Sint Pieter binnenstapt, belandt u in een gemoedelijke Betuwse dorpsgemeente, van ruim 300 pastorale eenheden, waarin de hele breedte van de Protestantse Kerk in Nederland vertegenwoordigd is.  We zien die diversiteit als kracht, niet als probleem, en we willen voor allen een gastvrije gemeente zijn met ruimte voor verscheidenheid.  Onze gemeente kenmerkt zich door respect  voor elkaars meningen en beleving. Dat is een groot goed. De kerkdiensten zijn in het algemeen laagdrempelig qua sfeer en taalgebruik, maar met een zorgvuldig samengestelde liturgie en met veel aandacht voor muziek en zang.

De omgeving van onze gemeente

Tricht is een dorp langs de Linge en sinds 1978 één van de woonkernen van de gemeente West Betuwe. Tricht telt ongeveer 2200 inwoners. Er zijn verschillende fruitkwekerijen, akkerbouw- en veeteeltbedrijven te vinden. Daarnaast kent Tricht enige industrie, zoals een internationaal georiënteerde sorteermachinefabriek, een groot internationaal pijpleidingenbedrijf en enkele kleinere bedrijfjes. Een toenemend aantal inwoners werkt buiten Tricht.

Visie op de gemeente 

Een twaalftal kernfuncties, zoals deze verwoord worden in ‘Bronnen van Beleid’, een werkboek voor beleidsontwikkeling van de Protestantse Kerk in Nederland, spreken ons erg aan. Deze kernfuncties proberen we in meer of mindere mate gestalte te geven in onze gemeente. Ze functioneren als een spiegel waaraan we het werk in onze gemeente toetsen.

1.   Open zijn, elkaar aanvaarden.

2.   Omzien naar elkaar.

3.   Samen de Goede Boodschap vieren.

4.   Helpen waar geen helper is.

5.   Het verhaal van Christus uitdragen.

6.   Samen uit de bijbel lezen en leven.

7.   Ieders gave inzetten.

8.   Voor anderen bidden.

9.   Maatschappelijk betrokken zijn.

10.   Het Woord van God uitgelegd krijgen.

11.   Gevormd en toegerust worden.

12.   Een gastvrij huis bieden voor jong en oud