Kindernevendienst

Voor de basisschoolkinderen is er elke week kindernevendienst.

De start is gezamenlijk in de kerk. De kinderen gaan vóór de schriftlezing naar De Belder, na een kort gesprekje in de kerk speciaal voor de kinderen. In De Belder wordt een verhaal verteld passend bij hun belevingswereld. Het verhaal is meestal naar aanleiding van de lezing die in de kerk wordt gelezen. De kindernevendienst wordt afgesloten met een gesprek, een kleurplaat, een toneelstukje, een werkblad of een lied. Dit als verwerking van het verhaal. Bij de voorbereiding en verwerking wordt gebruik gemaakt van “Kind op Zondag”.

Tijdens de kindernevendienst is er altijd een collecte voor een bijzonder project dat gedurende langere tijd wordt gevolgd. Aan dit project wordt regelmatig aandacht besteed. De kinderen van de kindernevendienst gaan kort voor het einde van de dienst altijd weer terug naar de kerk. Tijdens avondmaalsdiensten is dat voor aanvang van het avondmaal.

Er zijn ook bijzondere activiteiten die vanuit de kindernevendienst worden georganiseerd:
Aan het einde van de advent vieren we in de kerk het kinderkerstfeest. Bij dit kerstfeest is iedereen van harte welkom. Op de zondagen in de adventstijd wordt al aandacht besteed aan het kerstfeest. Voor het kerstspel wordt ook een aantal keren geoefend.
Activiteiten bij de kerk of in de naaste omgeving in het kader van bijv. het gevolgde project, de advent, Palmpasen, etc.

De leiding bestaat momenteel uit: Frederike Bunjes, Sabine van Eck, Elina van Eeuwijk, Tjitske Kwakkel,  Francis van Tilburg en Marcel Vernooij.

Nieuwe leiding en kinderen zijn natuurlijk altijd van harte welkom. Kom gerust eens een zondagochtend kijken!

Wanneer u meer wil weten, kunt u terecht bij:
Marcel Vernooij
Genteldijk 12
4191 LE Geldermalsen
0345-752592
francisenmarcel@gmail.com