Jeugddienst

Jaarlijks organiseert de jeugddienstcommissie 3 jeugddiensten.

Met elkaar bedenken de commissieleden een thema. Daarna wordt invulling gegeven aan hoe de dienst er uit gaat zien. Bij deze diensten wordt meestal een voorganger gevraagd. Voor de muzikale medewerking wordt vaak een band of koor uitgenodigd.Aan jongeren uit de gemeente wordt vaak gevraagd om mee te werken aan deze diensten, door bijv. een tekst of gedicht te lezen.
Ook worden de aanwezigen tijdens de dienst soms uitgenodigd actief deel te nemen, bijv. door onderwerpen voor een gebed aan te geven.

Wanneer u meer wilt weten, kunt u terecht bij: Marcel Vernooij of Francis van Tilburg, 06-13653983