Colofon

Voor opmerkingen en/of vragen kunt u een mail sturen naar info@hervormdegemeentetricht.nl of scriba@hervormdegemeentetricht.nl

Henk Fonteijn– predikant en college van ouderlingen
Gert-Jan den Boer – kerkblad
Niels Lentink – jeugdwerk en webmaster
Anke ten Berge – scriba kerkenraad
Ton van Ewijk – koster
Ad de Graaff – college van kerkrentmeesters
Janny van Eck – college van diakenen
Jacqueline de Niet – Werkgroep Küsmöd-Tricht