Gesprekskringen

DE LERENDE GEMEENTE

Als ergens geldt dat een mens nooit te oud is om te leren, dan wel in de kerk.  Leren in de ontmoeting, leren van elkaar, leren over het leven, leren in geloof. Naast de bestaande kringen en gespreksgroepen  proberen wij als kerk ook regelmatig specifieke thema-avonden te organiseren op het snijvlak van religie, cultuur, kunst en samenleving, waarvoor we graag mensen uitnodigen die op die terreinen specifieke deskundigheid of ervaring hebben!

De thema-avonden, lezingen, workshops en gesprekskringen worden via het kerkblad, de kansel en andere media aangekondigd. Deelname is altijd open voor alle belangstellenden, van binnen en buiten de kerkelijke gemeente.