Verjaardagsfonds

Net als in veel andere gemeenten is er ook in Tricht een zgn. Verjaardagsfonds. Inmiddels al meer dan veertig jaar. Wie mee wil doen wordt ter gelegenheid van zijn of haar verjaardag bezocht en krijgt de gelegenheid een gift in een busje te deponeren. Het geld dat zo bij elkaar wordt gebracht, wordt besteed aan voorwerpen en voorzieningen ter verfraaiing of verbetering van het kerkgebouw. Naast de verjaardagsbezoeken zijn de dames van het fonds ook actief op de Stiefbeenmarkt met het verkopen van oliebollen, soep en andere consumpties.

Inlichtingen:
Mw. J. de Ruiter, Joh. Wigeliusstraat 15, tel.: 0345-573874