Kerkenraad

Samenstelling van de kerkenraad

Predikant

Henk Fonteijn

Ouderlingen

Simon van Assenbergh

Anke ten Berge
Agaath van Dorp
Francis van Tilburg

Annie Rodenburg

Diakenen

Kees Kuiper (voorzitter)
Janny van Eck
Dikkie de Keijzer
Betty de Weerd

Ouderling-kerkrentmeesters

Gert-Jan den Boer
Ad de Graaff (voorzitter)
Marco de Weerd
Gert Goedhart

Scriba

Anke ten Berge

De kerkenraad vergadert ongeveer vijf keer per jaar in De Belder.
Het postadres van de kerkenraad en van de drie colleges (ouderlingen, kerkrentmeesters en diakenen) is: Belder 6, 4196 HH Tricht.

De kerkenraad heeft de uitgangspunten voor haar beleid vastgelegd in een beleidsplan.

Het beleidsplan voor 2019 – 2022 is zien via: Beleidsplan 2019-2022