Kerkrentmeesters

Ouderling- kerkrentmeesters:

Ad de Graaff voorzitter
Marco de Weerd

Gert-Jan den Boer

Gert Goedhart

Andere medewerkers:

Ton en Tineke van Ewijk tel. 571097 kosters, afspraken over gebruik van de kerk, verhuur en beheer gebouw De Belder
Tom Bijnagte tel. 571062 coördinatie organisten
Neda den Hild tel. 573915 waarnemend kosteres
Janny van Eck tel. 572225 ledenadministratie
Simon van Assenbergh tel. 572066 werkgroep Stiefbeenmarkt
Cees de Vries tel. 573325 financiële administratie

Bankrekeningnummers:

ING rekening NL10 INGB 0000 9253 17
RABO rekening NL16 RABO 0321 2338 91

De taak van de kerkrentmeesters is dat zij moeten voorzien in de stoffelijke belangen van de gemeente. Daarbij moet worden gedacht aan het salaris (traktement) van de predikant, vergoedingen voor organisten, kosters en hulpkosters, beheerders en administrateur, het onderhoud van de kerkelijke gebouwen (o.a. het kerkgebouw en De Belder), kosten verbonden aan de kerkdiensten (verwarming en verlichting, kaarsen, brood en wijn, liedboeken en liturgieën, doopgeschenk, enz.), kosten van het werk van de kerkenraad (bv. abonnementen, up-to-date houden van de ledenadministratie) en de kosten van vormings- en toerustingswerk (gemeenteavonden, catechisaties, kring- en cursuswerk). Een niet onbelangrijk deel van de activiteiten moet daarom worden besteed aan het binnenbrengen van de financiële middelen daartoe.

Activiteiten

Elk jaar worden er drie financiële acties gehouden: de actie Kerkbalans, de Paascollecte en de Solidariteitskas. Elke zondag zijn er in de kerkdienst twee collecten voor de onderbouwing van het gemeentewerk en de instandhouding van kerk en eredienst. Voor hen die hun giften willen aftrekken bij de belastingaangifte kunnen er collectebonnen worden gekocht. Deze bonnen à € 0,75 per stuk worden verkocht per velletje van 20. U kunt hier over inlichtingen inwinnen en de bonnen ook aanschaffen bij mevr. Van Nifterik, Hoekenburg 4, tel. 573146.

Op de zaterdag voor Moederdag (2e zondag in mei) houden wij de traditionele stiefbeenmarkt. De opbrengst van deze rommelmarkt is bestemd voor het onderhouds- en restauratiefonds van onze St. Pieterskerk. Op die markt staan diverse kramen met allerhande koopwaar, van meubels tot serviesgoed en van oliebollen tot moederdagtaarten. Ook de bloemen, planten en tweedehands boeken ontbreken niet. Op het Dokter Buyserdplein kunt u op het terras genieten van muziek en lekkere hapjes zoals saté, oliebollen etc.

Elke eerste dinsdag van de maand wordt vanaf circa 18.00 uur in het hele dorp oud papier opgehaald. Naast de geldelijke opbrengst hiervan draagt deze activiteit ook bij aan het hergebruik van het vele papier dat wij met z’n allen geregeld ontvangen.

Voor gemeenteleden die de kerkdiensten graag thuis willen volgen, kan dat via internet: www.kerkdienstgemist.nl. Als u geen computer thuis hebt is er een andere oplossing. U kunt hierover contact opnemen met onze koster, de heer Ton van Ewijk, Langstraat 4, tel. 571097.

Belastingvoordeel giften

Ongetwijfeld leest u het niet voor het eerst. Uw gemeente kan niet zonder uw giften. Deze giften zijn voor u fiscaal aftrekbaar. De fiscus maakt hierbij onderscheid tussen gewone giften en periodieke giften.

Voor gewone giften is er sprake van een drempelbedrag en een maximum. Alleen giften boven het drempelbedrag zijn aftrekbaar. Dat drempelbedrag is 1% van het drempelinkomen, met een minimum van € 60,00. Indien er sprake is van fiscale partners telt u beide inkomens (en beider giften) bij elkaar op. Maximaal is 10% van het drempelinkomen aftrekbaar.

Bij een periodieke gift laat u een –kosteloze- overeenkomst opmaken waaruit blijkt dat u gedurende minimaal 5 jaar zich verplicht om een bepaald bedrag te schenken. Het grote voordeel hiervan is dat er geen sprake is van een drempelbedrag of een maximum. Met name het drempelbedrag van 1% zorgt er voor dat u weinig of geen fiscaal voordeel van uw gift heeft. Indien u kiest voor een periodieke gift realiseert u meer belastingvoordeel of (en daar hopen wij natuurlijk op) kunt u voor hetzelfde bedrag aan kosten meer schenken!

Wilt u hier meer over weten? Neemt u dan contact op met Elias de Deugd (0345-471131 of e.de.deugd@kroezen.nl).

Andere activiteiten die de kerkrentmeesters verzorgen zijn:

  • Ophaaldienst voor kerkgangers die wat minder mobiel zijn.
  • Verhuur van kerkelijk gebouw De Belder en van het kerkgebouw.
  • Bezichtiging van het kerkgebouw o.l.v. een deskundige gids.