Küsmöd

Zusterband
De Hervormde Gemeente Tricht is in 1991 een zusterband aangegaan met de kerkelijke gemeente Küsmöd, een dorpje in Transsylvanië, het Hongaarse deel van Roemenië.

De zusterband omvat het verlenen van materiële hulp en het financieel steunen van
projecten enerzijds en het geven van geestelijke steun en een beter begrip voor elkaars cultuur anderzijds. Dit betreft niet uitsluitend steun aan de kerkelijke gemeente, maar ook hulp bij vernieuwingen in het dagelijkse leven van de bewoners van het dorp.

Het initiatief van de zusterband is onder meer voortgekomen uit een reis die de Zanggroep Tricht in 1990 naar Hongarije en Roemenië maakte, waarbij ook het dorpje Küsmöd werd bezocht.

Werkgroep Küsmöd-Tricht
De Werkgroep Küsmöd-Tricht fungeert als orgaan van bijstand van de kerkenraad en
onderhoudt het contact tussen de zustergemeenten Küsmöd en Tricht en mogelijke
andere belangstellenden door briefwisseling, persoonlijk(e) bezoek(en) en artikelen in o.a. het kerkblad en de Dorpskrant Tricht.

De werkgroep bestaat uit: Ike van Zadelhoff (voorzitter), Jaap van Assenbergh en Bert Ganzeman (secretariaat), Cees Verbeek (penningmeester) en de leden Maaike Ganzeman, Ria de Hoog, Jacqueline de Niet, Ad Visscher en ds. Dirk Jan Brans (gastlid).

Projecten
Verder organiseert de werkgroep acties voor het inzamelen van geld en goederen voor
projecten in het dorp Küsmöd en voor haar bewoners. Zeer actueel op dit moment is het waterleidingproject voor de aanleg van water in/naar de huizen. Ook zijn er plannen voor de restauratie van de kerk; echter hier speelt ‘monumentenzorg’ een belangrijke rol voordat tot actie kan worden overgegaan.

Uitwisseling
Ook wordt 1x in de 2 jaar een gemeentereis naar Küsmöd georganiseerd en probeert de werkgroep met bepaalde regelmaat een groep(je) vanuit Küsmöd een bezoek te laten brengen aan Tricht.

Donateur worden / Nieuwsbrief
U kunt donateur worden van ‘Vrienden van Küsmöd’; u ontvangt dan ook de jaarlijkse nieuwsbrief. De hoogte van de (jaarlijkse) donatie bepaalt u zelf en kunt u overmaken op  bankrekening 3212.60.740 t.n.v. Kerkvoogdij Hervormde Gemeente Tricht inzake ‘Vrienden van Küsmöd’.

Meer informatie
De Werkgroep Küsmöd-Tricht heeft een eigen website www.kusmod-tricht.com; deze website is nog niet volledig, maar er wordt heel hard aan gewerkt. Op deze website vindt u meer informatie over Küsmöd, de zusterband met Tricht, de stand van projecten, nieuws over acties en activiteiten van de werkgroep, reizen naar Küsmöd, foto’s en vele andere wetenswaardigheden.

Ook op Facebook www.facebook.com/kusmod-tricht is de werkgroep actief. ‘Like’ deze pagina om op de hoogte te blijven!