Kerkblad

Kerkblad november 2020
Kerkblad oktober 2020
Kerkblad september 2020

Rond de Sint Pieter
Dit kerkblad van onze gemeente verschijnt 11 maal per jaar.
De redactie wordt gevormd door:
Nienke den Boer – Elina van Ewijk – ds. Henk Fonteijn – Janny van Eck

Dit blad wordt gratis bij gemeenteleden thuisbezorgd. Jaarlijks wordt de mogelijkheid gegeven hiervoor een bijdrage over te maken. Vanaf het najaar van 2020 zal gaandeweg worden overgeschakeld op een digitaal kerkblad, waarbij overigens zij die niet over on line mogelijkheden beschikken, het blad nog altijd als gedrukt exemplaar zullen blijven ontvangen.

De Kerk Roept
Dit is een regionaal kerkblad van de classis Tiel en een deel van de classis Bommel van de Protestantse Kerk Nederland. Van elke Hervormde gemeente staan er korte berichten en een opgave van de kerkdiensten in. Daarnaast algemene berichten, een bijbelleesrooster en een meditatie. Het blad verschijnt om de veertien dagen.

Wie abonnee wil worden kan zich aanmelden bij mw D. de Keijzer, Bulkstraat 6, tel. 573827. Een jaarabonnement kost € 20,00.