Ouderlingen

Het ouderlingenberaad bestaat momenteel uit:

Agaath van Dorp voorzitter
Anke ten Berge secretaris
Simon van Assenbergh  

Annie Rodenburg

Francis van Tilburg

 

Het ouderlingenberaad houdt zich bezig met de pastorale zorg in de gemeente. Pastoraat is een woord uit het plattelandsleven en betekent zoveel als herderlijke zorg. In de Bijbel zijn diverse passages te vinden waarin de metafoor van de schaapherder en diens zorg en aandacht voor de kudde als voorbeeld dient voor de wijze waarop mensen met elkaar in Gods naam dienen om te gaan. Met bijzondere aandacht voor wie op enige wijze zwak en kwetsbaar zijn. Ouderlingen proberen, samen met de predikant, die onderlinge zorg en aandacht binnen de gemeenschap te stimuleren en daarin zelf een actieve rol te vervullen.  Op zondag en bij andere kerkelijke vieringen spreekt de ouderling van dienst voorafgaande aan de dienst in de consistoriekamer een gebed uit, het zgn. consistoriegebed.