Zanggroep

De Zanggroep is opgericht als gemengd koor. Daar er, eigenlijk al jaren, te weinig mannen lid waren van het koor is de Zanggroep sinds de lente van 2003 doorgegaan als vrouwenkoor.

Graag willen we vrouwen uitnodigen, natuurlijk eerst vrijblijvend, bij ons koor te komen zingen. Ook mannen zijn weer welkom zodat we bij voldoende mannenstemmen weer een gemengd koor kunnen worden.

We werken mee aan kerkdiensten, zowel ter ondersteuning van de gemeentezang als met ons eigen repertoire van geestelijke muziek dat varieert van klassiek tot volksliederen in vele talen. Deze laatsten worden vooral gezongen op een concert wanneer dat mogelijk is.

Ook zingen wij kerstliederen onder de toren of bij de doopkapel, voorafgaande aan de Kerstnachtdienst.

Bestuur:

Corrie van Burk voorzitter
Jannie Kievit penningmeester
Nel Wierks lid
Tjitske Homma leiding repetities
Repetities donderdagavond van 20.00-22.00 uurin het koor van de kerk
Contributie € 10,00 per maand
Aanmelding en inlichtingen Corrie van Burk, tel. 574173