Weekbrief 46

      Reacties uitgeschakeld voor Weekbrief 46

WEEKBRIEF PROTESTANTSE GEMEENTE TRICHT

Kerkdiensten

Zondag 15 november, ds. Henk Fonteijn

In deze dienst staan we stil bij Psalm 139 en het thema “Geweld in de Bijbel”

UITSLUITEND TE BELUISTEREN VIA KERKDIENST GEMIST!

Orgel: Teunie Trouwborst

Collecten: De diaconiecollecte van 15 november is bestemd voor individuele noodhulp.

De diaconie vraagt daarnaast nogmaals uw aandacht voor de voedselpakkettenactie van Dorcas voor Oost-Europa. U helpt enorm door € 30,00, een deel of veelvoud hiervan, over te maken op rekeningnr.: NL73RABO03212 87 185 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Tricht onder vermelding Actie Dorcas.

Volgende week zondag 22 november: ds. Dick de Jong, Oss, Eeuwigheidszondag; Herdenken van de gestorvenen in het voorbije kerkelijk jaar

Orgel: Jaap Kwakkel

We zijn heel blij met het aanbod vanuit de Maranatha-gemeente om deze dienst voor ons te filmen. De dienst kan bekeken worden via de link: https://youtu.be/ccqEU6DWefc

Corona en de kerkdienst

Komende dinsdag volgt de nieuwe persconferentie van onze premier. We koesteren, gezien de dalende besmettingscijfers, hoop dat we vanaf volgende week, zondag 22 november, weer  met in elk geval 30 mensen kunnen samenkomen. Voor de dienst van 22 november geldt echter een aanmeldingsregeling, omdat we voorrang willen geven aan de familieleden van mensen die het afgelopen jaar ons ontvallen zijn.

U kunt zich aanmelden per email: henkfonteyn@gmail.com of per telefoon of what’s app: 0614230579

Aanmeldingen worden in volgorde van binnenkomst behandeld.

Mocht u mensen kennen die deze weekbrief niet ontvangen en mogelijk naar de kerk willen gaan, stelt u hen alstublieft hiervan op de hoogte!

Open kerk:

In principe is de kerk open op dinsdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur voor een moment van stille bezinning, gebed of gesprek met de aanwezige ouderling. De banner aan het hek geeft aan of de kerk daadwerkelijk geopend is.

De bloemen uit de dienst  van vandaag gaan naar

Uitnodiging Basiscatechese 2020/2021

Nog altijd geen doordeweekse gemeenteactiviteiten. We hopen op betere tijden!

Kerkblad digitaal:

Komt u mensen tegen van wie u denkt dat ze het kerkblad graag digitaal ontvangen, vertel hun dat ze per omgaande hun emailadres moeten doorgeven aan Janny van Eck, jnvaneck@upcmail.nl  Voor wie (nog) geen gebruik maken van de digitale snelweg, zal een papieren exemplaar beschikbaar blijven en als gebruikelijk bezorgd worden. Maar bent u wel digitaal aangesloten, overweegt u dan mee te gaan in deze nieuwe ontwikkeling, die kosten- en papier besparend is!

Gedicht:

Dit keer een fragmentje uit een gedicht van Emily Dickinson.

De ziel moet altijd op een kier

zodat wanneer de Hemel zoekt

Hij niet te wachten hoeft

of bang is dat hij stoort

(vertaling J. Eijkelboom)

Kopij aanleveren voor de volgende Weekbrief uiterlijk donderdag 19 november a.s. voor 17.00 uur bij ds. Fonteijn: henkfonteyn@gmail.com