Weekbrief

      Reacties uitgeschakeld voor Weekbrief

Kerkdiensten

Zondag 8 november, dank/oogstdienst: ds. Henk Fonteijn

UITSLUITEND TE BELUISTEREN VIA KERKDIENST GEMIST!

Orgel: Jaap Kwakkel

Muziek en zang van gemengd koor Eljakim uit Zaltbommel, die hopelijk in de toekomst weer live bij ons kunnen zingen. Deze zondag zijn ze slechts ‘ingeblikt’ aanwezig.

Collecten: De diaconiecollecte van 8 november is bestemd voor de Rudolphstichting, die zich inzet voor gezinshuizen voor kinderen die niet bij hun biologische ouders kunnen wonen.


De diaconie vraagt daarnaast ook nog eens nadrukkelijk uw aandacht voor  de voedselpakkettenactie van Dorcas voor Oost-Europa. U helpt enorm door € 30,00, een deel of veelvoud hiervan, over te maken op rekeningnr.: NL73RABO03212 87 185 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Tricht onder vermelding Actie Dorcas.

Een fruitige groet

Zaterdag 7 november of zondag 8 november na kerktijd zal bij de ouderen van onze gemeente een smakelijke en gezonde groet worden bezorgd. In het pakketje ook een brief van de diakenen. Leest u deze goed en aarzel niet om te reageren op de daarin uitgestoken hand. Deze donkere dagen met alle restricties zijn vaak moeilijk en niemand hoeft zich voor die moeite te generen!

Volgende week zondag 15 november: ds. Henk Fonteijn

Orgel: Teunie Trouwborst

In deze dienst staan we stil bij Psalm 139 en het thema “Geweld in de Bijbel”

UITSLUITEND TE BELUISTEREN VIA KERKDIENST GEMIST

Corona en de kerk

Naar aanleiding van de persconferentie van dinsdag 3 november j.l. en de aangekondigde verscherping van maatregelen voor de komende twee weken heeft de kerkenraad in haar vergadering van afgelopen dinsdag besloten om in elk geval de komende twee zondagen, te weten 8 en 15 november,  de kerkdienst zonder kerkgangers te laten plaatsvinden. Dat betekent: slechts organist, koster, predikant en enkele ambtsdragers zullen in de kerk aanwezig zijn voor de eredienst. U allen kunt de dienst gelijktijdig of later op elk gewenst tijdstip beluisteren via www. kerkdienstgemist.nl

Mocht u mensen kennen die deze weekbrief niet ontvangen en mogelijk naar de kerk zouden willen gaan, stelt u hen alstublieft nog even van dit besluit op de hoogte!

Open kerk:

In principe is de kerk open op dinsdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur voor een moment van stille bezinning, gebed of gesprek met de aanwezige ouderling. De banner aan het hek geeft aan of de kerk daadwerkelijk geopend is.

De bloemen uit de dienst  van vandaag gaan naar

Er zijn deze week geen bloemen in de kerk.

Mede door het feit dat alle ouderen en zieken in onze gemeente een fruitbakje krijgen uitgereikt.

Uitnodiging Basiscatechese 2020/2021

Woensdagavond:  Basis catechese voor de groepen 7 en 8! Waar? In de kerk van Buurmalsen. Hoe laat? Van 18.45 tot 19.345 uur.

Kerkblad digitaal:

Komt u mensen tegen die dit nog niet weten en van wie u denkt dat ze het kerkblad graag blijven ontvangen, vertel hun dan even dat ze per omgaande hun emailadres moeten doorgeven aan Janny van Eck, jnvaneck@upcmail.nl

Overigens, voor wie (nog) geen gebruik maken van de digitale snelweg, zal een papieren exemplaar beschikbaar blijven en als gebruikelijk bezorgd worden. Maar bent u wel digitaal aangesloten, overweeg dan mee te gaan in deze nieuwe ontwikkeling, die kosten- en papier besparend is!

Gedicht:

En toch

Niet te bevatten

noch uit te leggen hoe

ondanks het vele dat weerspreekt

toch de zekerheid duurt

van het grote omvangende

van een vastheid die draagt

hoe het verwonderde hart

nog bij het uiterste tekort

een onzichtbaar surplus beaamt

een antwoord ongehoord

helderheid buiten verklaring om

een goedheid groter dan voor ogen

niet te bevatten

en toch

Inge Lievaart

Kopij aanleveren voor de volgende Weekbrief uiterlijk donderdag 12 november a.s. voor 17.00 uur bij ds Fonteijn:  henkfonteyn@gmail.com