Weekbrief week 40

      Reacties uitgeschakeld voor Weekbrief week 40

Zondag 4 oktober, 10.00 uur: mevr. Dina van Dijk, Asperen
Organist: Tom Bijnagte

Zondag 11 oktober: ds. Henk Fonteijn en de Zimmies, Culemborg

Voor deze dienst geldt: aanmeldingsplicht bij ds. Fonteijn, als de 50 aanmeldingen behaald zijn, komt u op een reservelijst en krijgt u in volgorde van aanmelding bericht als er iemand uitvalt.

Alle diensten zijn ook te volgen, zowel direct als na afloop, via kerkdienstgemist.nl

Collecten: bij de uitgang staan ‘offerblokken’ voor diaconie en kerkrentmeesters.

De diaconiecollecte is vandaag op de ‘ Israëlzondag’ bestemd voor Kerk in Actie. Voor de christelijke kerk is bezinning op de joodse wortels van het christelijk geloof, het trekken van lessen uit de joods-christelijke dialoog en het alert zijn op en bestrijden van antisemitisme van grote betekenis. Kernwoord in de relatie is gesprek en ontmoeting, zowel binnen de gemeenten als naar buiten toe. Het gesprek in de plaatselijke gemeenten wordt ondersteund met inspiratie-en gespreksmaterialen, ontmoetingsdagen, het tijdschrift Kerk & Israël Onderweg en het internetproject ‘De Uitdaging’ met stellingen, geloofsgesprekken en interviews. De Protestantse Kerk investeert in opbouwende relaties met de Joodse gemeenschap in Nederland, onder meer via een gemeenschappelijk humanitair project met het Centraal Joods Overleg. Uw steun via de collecte maakt al deze activiteiten mogelijk.

Open kerk:

In principe is de kerk open op dinsdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur. De banner aan het hek geeft aan of de kerk daadwerkelijk geopend is.

De bloemen uit de dienst  van vandaag gaan naar

De Heer Wielemaker, Alexanderstraat 6 te Geldermalsen. Hij is aan staar geopereerd.

De Heer C. de Vries, Hoge Bulk 9 , ook hij heeft een operatie ondergaan en is nu bezig met behandelingen.

Dinsdag 6 oktober: Oud papier, vanaf 18.00 uur

De twee avonden over pastoraat, gepland op woensdag 21 oktober in de kerk van Rumpt en op 5 november in onze kerk in Tricht, zijn i.v.m. de huidige beperkende maatregelen uitgesteld tot nader orde.  Allen die zich hadden aangemeld, krijgen te zijner tijd opnieuw een uitnodiging.

In revalidatiecentrum De Hoogstraat in Utrecht verblijft mevrouw Willie van Zijl, Donkere Gaard 17. Een kaartje zal welkom zijn. Haar adres is:

Rembrandtkade 10, 3583 TM UTRECHT 

Kopij inleveren voor de volgende Weekbrief uiterlijk donderdag 8 oktober a.s. voor 17.00 uur bij ds Fonteijn: henkfonteyn@gmail.com