Weekbrief week 39

      Reacties uitgeschakeld voor Weekbrief week 39

Kerkdiensten

Zondag 27 september: 10.00 uur: ds. Henk Fonteijn

Einde vredesweek, begin Grote Verzoendag

Organist: Jaap Kwakkel

De kerkdienst is, gelijktijdig of naderhand, te volgen via www.kerkdienstgemist.nl.

Centraal in deze dienst staat de lezing van het verhaal van Jona. Over het Bijbelboek Jona heb ik een soort uitlegkundige samenvatting gemaakt. Als u die wilt ontvangen, moet u even een berichtje sturen naar henkfonteyn@gmail.com

Collecten: bij de uitgang staan ‘offerblokken’ voor diaconie en kerkrentmeesters. De diaconiecollecte is vandaag bestemd voor vredeswerk, zoals dat door KerkinActie van onze eigen PKN en door PAX (eertijds Pax Christi) wordt verricht.

Kerkdienst volgende week: zondag 4 oktober: 10:00 uur: Mevr. Dina van Dijk uit Asperen.

Organist: Tom Bijnagte

Open kerk:

In principe is de kerk open op dinsdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur. De banner aan het hek geeft aan of de kerk daadwerkelijk geopend is.

De bloemen uit de dienst  van vandaag gaan naar

Fam. Zw. Heikoop – Laan van Craijestein 7 en Fam. Joh. Heikoop – Rutgher Jacobsstraat 8. Beide families hebben een schoonzuster verloren.

Woensdagavond: Vergadering Werkgroep Tricht/Küsmöd, 20.30 uur, Belder

Donderdagavond: Contactavond voor bezoekmedewerkers, 20.00 uur, Belder

In revalidatiecentrum De Hoogstraat in Utrecht verblijft mevrouw Willie van Zijl, Donkere Gaard 17. Een kaartje zal welkom zijn. Haar adres is:

Rembrandtkade 10, 3583 TM UTRECHT 

Kopij inleveren voor de volgende Weekbrief uiterlijk donderdag 1 oktober a.s. voor 17.00 uur bij ds Fonteijn: henkfonteyn@gmail.com