Weekbrief 38

      Reacties uitgeschakeld voor Weekbrief 38

Kerkdiensten

Zondag 20 september: 10.00 uur: ds. Henk van Kapel, Buurmalsen

Begin vredesweek

Organist: Tom Bijnagte

De kerkdienst is, gelijktijdig of naderhand, te volgen via www.kerkdienstgemist.nl.

Collecten: bij de uitgang staan ‘offerblokken’ voor diaconie en kerkrentmeesters. De diaconiecollecte is vandaag bestemd voor het werk van de Rudolphstichting. De Rudolphstichting gelooft in de kracht van gezinshuizen voor kinderen die niet meer bij hun eigen ouders kunnen wonen. Er is heden ten dage grote behoefte aan dergelijke gezinshuizen, waar veiligheid en structuur geboden kan worden aan uithuisgeplaatste kinderen.

Kerkdienst volgende week zondag 27 september: 10:00 uur: ds . Henk Fonteijn

Lezing: het boek Jona en de gelijkenis van de verloren zoon(s)

Organist: Jaap Kwakkel

Open kerk:

In principe is de kerk open op dinsdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur. De banner aan het hek geeft aan of de kerk daadwerkelijk geopend is.

De bloemen uit de dienst  van vandaag gaan naar Mevr. Hoogendoorn, De Twee Morgen 25. Zij is ernstig ziek, en naar Mevr. Neda den Hild, Nieuwsteeg 10. Zij heeft enkele dagen in ziekenhuis Rivierenland gelegen.

De dinsdagmorgenkring (elke derde dinsdag in de maand) rond het boek ‘God ontmoeten in Paulus’ is vooralsnog uitgesteld tot na de jaarwisseling. Enkele potentiële belangstellenden gaven aan, liever te wachten tot wat meer zicht is op de ontwikkelingen van het corona-virus in de komende maanden.

Wel gingen afgelopen week op woensdag de morgen-en avondkring rond het Johannes-evangelie van start. Op woensdag 14 oktober is de tweede ronde. Mochten nog mensen willen aansluiten, neem dan contact op met ds. Fonteijn. Alle deelnemers krijgen na afloop van elke sessie een uitgebreide reader toegestuurd via de mail, dus wie de eerste keer moest missen, kan zich alsnog inlezen en aanhaken bij de volgende bijeenkomst.

In revalidatiecentrum De Hoogstraat in Utrecht verblijft mevrouw Willie van Zijl, Donkere Gaard 17. Een kaartje zal welkom zijn. Haar adres is:

Rembrandtkade 10, 3583 TM UTRECHT 

De werkgroep Küsmöd -Tricht wil u graag laten weten dat de krakelingen actie  van afgelopen dinsdag het mooie bedrag van € 869,55 heeft opgebracht! Dankzij de hulp van veel mensen en enthousiaste verkopers én kopers ging het heel snel. Zó snel dat we niet overal in het dorp geweest zijn om te verkopen. De krakelingen waren op! Dit gaan we de volgende keer hopelijk goed maken! Nogmaals dank, óók namens de inwoners van Küsmöd.

Kopij inleveren voor de volgende Weekbrief uiterlijk donderdag 24 september a.s. voor 17.00 uur bij ds Fonteijn: henkfonteyn@gmail.com