Kerkenraad

Samenstelling van de kerkenraad

Predikant

vacant

Ouderlingen

Simon van Assenbergh

Anke ten Berge-van Prooijen
Agaath van Dorp

Francis van Tilburg

Diakenen

Kees Kuiper
Janny van Eck
Dikkie de Keijzer
Bas Daatselaar

Betty de Weerd

Ouderling-kerkrentmeesters

Gert-Jan den Boer

Ad de Graaff
Marco de Weerd
Elias de Deugd

Scriba

Anke ten Berge

De kerkenraad vergadert ongeveer vijf keer per jaar, op maandagavond, in De Belder.
Het postadres van de kerkenraad en van de drie colleges (ouderlingen, kerkrentmeesters en diakenen) is: Belder 6, 4196 HH Tricht.

De kerkenraad heeft de uitgangspunten voor haar beleid vastgelegd in een beleidsplan.

Het beleidsplan voor 2019 – 2022 is zien via: Beleidsplan 2019-2022