Kerkelijke gemeente

Als u op zondag de Sint Pieter binnenstapt: in wat voor soort gemeente komt u dan terecht? Ik denk in de eerste plaats in een gemoedelijke Betuwse dorpsgemeente, van ruim 300 pastorale eenheden, waarin de hele breedte van de Protestantse Kerk in Nederland vertegenwoordigd is, van lichte bond tot middenorthodoxie tot meer vrijzinnig. Voor al die verschillend denkenden en gelovenden wil de Hervormde Gemeente van Tricht een gastvrije gemeente zijn. Het is misschien wel eens lastig om als gemeente niet één duidelijke bedding te hebben, maar het is ook een groot goed. Want waar je verschilt, kun je van elkaar leren en hou je elkaar bij de les. Waar je verschilt kun je ook des te beter leren samen gemeente van Christus te zijn. Want gemeente van Christus zijn betekent niet alleen dat je elkaar respecteert, maar ook dat je in alle bescheidenheid de ander hoger acht dan jezelf. Tenminste, zo houdt de apostel Paulus ons het voor. Dat laatste zal lang niet altijd lukken, maar wat mij als predikant in deze gemeente opvalt, is dat er grote openheid is naar elkaar en dat er respect is voor elkaars meningen en dat men elkaar zo goed weet vast te houden en te dragen. En dat ervaar ik als een groot goed.

In de zondagse kerkdienst is het de predikant die voor een belangrijk deel het gezicht van de gemeente bepaalt. Vandaar op deze plek kort iets over mijn wijze van voorgaan en mijn
stijl van preken. Ik probeer laagdrempelig te zijn en gastvrij. Daarnaast vind ik het belangrijk om van de zondagse eredienst een mooi geheel te maken waarbij lezingen, gebeden en liederen goed op elkaar afgestemd zijn. Liturgie moet met aandacht gebeuren, dan doet het zijn werk.

In mijn preken probeer ik vooral te verdiepen. Met u wil ik onderzoeken hoe het geloof werkt en een kracht en inspiratiebron kan zijn. Daarnaast stel ik mezelf ook vaak de vraag, wat wij in deze tijd en in ons eigen leven met de boodschap van het betreffende
bijbelverhaal kunnen. Waar wringt die boodschap en waar kunnen wij de boodschap positief inzetten voor ons eigen leven? Ik neem u niet bij de hand en zeg ‘zo moet u geloven’, maar ik zet u vooral aan het denken en zeg ‘zo kúnt u geloven’.

Gelukkig is de zondagmorgendienst niet geheel een ‘onemanshow’. U wordt welkom geheten door een ambtsdrager en er is vaak een gemeentelid die op het moment van de kinderen het praatje met kinderen verzorgt. Verder is er een enthousiaste groep van ouders en andere leiding die de kindernevendienst verzorgt en één keer in de maand de jeugdnevendienst.

De omgeving van onze gemeente

Tricht is een dorp langs de Linge en sinds 1978 één van de woonkernen van de gemeente West Betuwe. Tricht telt ongeveer 2200 inwoners. Er zijn verschillende fruitkwekerijen, akkerbouw- en veeteeltbedrijven te vinden. Daarnaast kent Tricht enige industrie, zoals een internationaal georiënteerde sorteermachinefabriek, een groot internationaal pijpleidingenbedrijf en enkele kleinere bedrijfjes. Een toenemend aantal inwoners werkt buiten Tricht.

Visie op de gemeente 

Een twaalftal kernfuncties, zoals deze verwoord worden in ‘Bronnen van Beleid’, een werkboek voor beleidsontwikkeling van de Protestantse Kerk in Nederland, spreken ons erg aan. Deze kernfuncties proberen we in meer of mindere mate gestalte te geven in onze gemeente. Ze functioneren als een spiegel waaraan we het werk in onze gemeente toetsen.

1.   Open zijn, elkaar aanvaarden.

2.   Omzien naar elkaar.

3.   Samen de Goede Boodschap vieren.

4.   Helpen waar geen helper is.

5.   Het verhaal van Christus uitdragen.

6.   Samen uit de bijbel lezen en leven.

7.   Ieders gave inzetten.

8.   Voor anderen bidden.

9.   Maatschappelijk betrokken zijn.

10.   Het Woord van God uitgelegd krijgen.

11.   Gevormd en toegerust worden.

12.   Een gastvrij huis bieden voor jong en oud

Tot slot wens ik u toe dat u in de Hervormde Gemeente van Tricht veel mag beleven aan het Woord van God en aan het samen gemeente-zijn. Tot ziens! Tot horens!

Ds. Dirk Jan Brans

0345-570784