Taizé-vieringen

Het avondgebed in de stijl van Taizé heeft een meditatief karakter door zang, lezing, gebed en stilte.

Door  liederen herhalend te zingen ontstaat een gebed. De liederen zijn eenvoudig en worden door het gelegenheidskoor ingezet waarbij iedereen wordt uitgenodigd  mee te zingen.

 Gebed en stilte zijn belangrijke elementen in de viering. Stilte is meer dan afwezigheid van geluid. Stilte is een moment waarop we ons openstellen voor God.

Het is goed je te realiseren dat je niets hoeft. Je mag er gewoon zijn, je mag tot rust komen, je dankbaarheid en je vragen aan Hem voorleggen.

Een tekst, van een bijbelgedeelte of een lied, kan als uitgangspunt voor de stilte worden gebruikt.