Bijzondere diensten

Avondmaal 
Eens in de twee maanden wordt in de dienst het Avondmaal gevoerd. Er is dan voorin de kerk met de stoelen een kring gevormd. De kring bestaat uit drie blokken (links en rechts van het middenpad en daar tegenover, onder de preekstoel). Het deel onder de preekstoel is bedoeld voor de Zanggroep. In het midden staat de feestelijk gedekte tafel, waarop het servies voor brood en wijn is geplaatst.
Wanneer de verkondiging en de daarop aansluitend gezongen geloofsbelijdenis voorbij zijn, worden het brood en de wijn gehaald en wordt de tafel verder klaargemaakt. Daarna worden alle (!) aanwezigen uitgenodigd om naar voren te komen en in de kring plaats te nemen. Dat geldt ook voor wie om een of andere reden niet deelneemt aan de maaltijd. De gezamenlijkheid van het in de kring vieren met liederen en gebeden is een belangrijk aspect van zo’n dienst ven Schrift en Tafel.

Doopdienst
Enkele malen per jaar is er een Doopdienst. Natuurlijk hangt dit ook samen met het “aanbod” van de dopelingen….. De naam van de dopeling wordt later bijgeschreven op de dooprol, links aan de muur in de noordbeuk. Mocht u uw kind willen laten dopen of zelf de doop willen ontvangen. aarzel dan niet om contact op te nemen met de predikant.

De stille week
In de week voor Pasen, de zgn. Stille week, is er vanaf donderdag elke dag een dienst. Op Witte Donderdag vieren we het Avondmaal. Op Goede Vrijdag is er een vesper waarin de lezing van het lijdensverhaal centraal staat. Op Stille Zaterdag is er de paaswake, waarin de komst van het Licht met een zee van kaarslicht wordt gevierd en waarin o.a. de ‘opstandingsverhalen’ worden gelezen.

Paasontbijt
Op Paasmorgen beginnen we al vroeg met een feestelijk paasontbijt in het koor van de kerk, met daarna de paasdienst in de kerk.

Dauwtrappen
Op Hemelvaartsdag is er ook een ontbijt in het koor van de kerk. Vooraf is en fiets- en wandeltocht dauwtrappen. Na het ontbijt is er de dienst in de kerk.

Slotzondag/Startzondag
Tegen de zomervakantie wordt er een feestelijke slotdienst gehouden, als afsluiting van het seizoen. Na die viering is er koffie, thee en limonade in het koor van de kerk. Daarna is er, voor diegenen die dit willen, een gezamenlijke activiteit, voor jong en oud, een picknick met daarna een leuk spel of een bezoek aan een museum.
Na de zomervakantie is er een startweekeinde met allerlei activiteiten in en rond de kerk.
Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar gedenken we allen die ons in dat jaar ontvallen zijn.

Kerstnachtdienst
Op de avond van 24 december is er de Kerstnachtdienst. Bij deze dienst vieren we de geboorte van Jezus Christus in een stal in Bethlehem.