Kerkbladen

Rond de Sint Pieter
Dit kerkblad van onze gemeente verschijnt 11 maal per jaar.
De redactie wordt gevormd door:
Nienke den Boer – Elina van Ewijk – ds. Dirk Jan Brans – Ineke Ruighaver – Erik van Herk – Kees Kuiper.

Dit blad wordt gratis bij gemeenteleden thuisbezorgd. Jaarlijks wordt de mogelijkheid gegeven hiervoor een bijdrage over te maken.

De digitale versies van het kerkblad zijn te vinden onder Archief.

De Kerk Roept
Dit is een regionaal kerkblad van de classis Tiel en een deel van de classis Bommel van de Protestantse Kerk Nederland. Van elke Hervormde gemeente staan er korte berichten en een opgave van de kerkdiensten in. Daarnaast algemene berichten, een bijbellesrooster en een meditatie. Het blad verschijnt om de veertien dagen.

Wie abonnee wil worden kan zich aanmelden bij mw D. de Keijzer, Bulkstraat 6, tel. 573827. Een jaarabonnement kost € 20,00.