Adressen

NAMEN, ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS

Kerkenraad

Predikant vacant       tijdelijk contact:

Agaath van Dorp, 0345-570506 of 06 34316789  en                   Annie Rodenburg, 0345-570351 of 06-28461630

Voorzitter (‘preses’) A.J.J. de Graaff en C. Kuiper
Secretaris (‘scriba’) A. ten Berge-van Prooijen
De Twee Morgen 16 – 4196 JT Tricht Telefoonnummer: 0345 573974 of 0611040589
Email: anketenberge@xs4all.nl

Kerkvoogdij

Voorzitter A.J.J. de Graaff                                    Weistraat 2A – 4196 JE Tricht Telefoonnummer: 0345-575693            Email: degraafftricht@gmail.com

ING-rekeningnummer NL10INGB 0000 925 317 of

RABO-rekeningnummer NL16RABO 03212 338 91

t.n.v. Kerkvoogdij Hervormde Gemeen­te Tricht

 

Diakonie

Voorzitter C. Kuiper                                       Hoogmeerweg 1 – 4194 TL Meteren Telefoonnummer: 0345-569835            Email: cornelis.kuiper@zonnet.nl
Secretaris Mevr. J. van Eck – Broekman
Rutgher Jacobsstraat 29 – 4196 AE Tricht Telefoonnummer: 0345-572225
Email: jnvaneck@upcmail.nl

 RABO-rekeningnummer NL73RABO 03212 871 85

t.n.v. Diakonie Hervormde Gemeente Tricht