Contact

Onder adressen vindt u een overzicht van de namen, adressen en telefoonnummers van de kerkenraad, het college van ouderling-kerkrentmeesters en de diaconie.

Onder kerkbladen leest u meer over Rondom de Sint Pieter en De Kerk Roept.

In het colofon zijn de namen te vinden van de verantwoordelijke van de verschillende onderwerpen.