Krakelingenactie 12 september 2017

Op dinsdag 12 september van dit jaar organiseren de diaconie en werkgroep Küsmőd-Tricht weer een huis aan huis verkoopactie van verse Heukelumse krakelingen. De opbrengst van de actie komt weer ten goede aan onze zuster-gemeente Küsmőd. De prijs is net als 2 jaar geleden Euro 3,50, De netto opbrengst van de krakelingen wordt ditmaal gebruikt voor  de inhoud van de kadotassen die alle gezinnen ontvangen  als we in november een transport versturen naar onze zustergemeente. Net als alle voorgaande jaren rekenen wij graag weer op uw afname van de zakken met overheerlijke Heukelumse krakelingen.

Bij het uitventen (verkopen) van de krakelingen kunnen we nog wel een paar extra handen gebruiken. Heeft u tijd en zin dan zien we uw graag op dinsdag 12 september tussen 18.00 en 19.00 uur in de Belder.

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen

De collecte van de dienst: deel met mij!

Zondag 21 mei was er een dienst met de naam: deel met mij!
Tijdens de dienst kreeg iedereen met de collecte een envelop met 2 euro en de uitleg van het idee. Met dit geld was het de bedoeling dat je er meer van zou maken. En dat dan zou doneren aan één van de gekozen goede doel.
De doelen waar we de actie voor hadden opgezet waren:

  1. Giro 555, met name voor de hongersnood in de wereld.
  2. Make a Wish
  3. Rudolph Stichting

Tijdens de dienst werden er 48 enveloppen (96 euro)  mee genomen..

Lees verder

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen

Preekvoorbereiding en preeknabespreking

Het afgelopen kerkelijke seizoenen hebben wij een paar keer na de dienst de preek nabesproken. Dat is door nabespreking is dat het in de uitwisseling al gauw niet meer alleen over de preek gaat maar dat het gezegde in de preek een aanleiding vormt diegenen die daar aan mee gedaan hebben als zeer waardevol en zinvol ervaren. Het mooie van zo’n om over zaken door te praten die voor de aanwezigen belangrijk zijn. Daarin vinden we elkaar en bemoedigen we elkaar. Het zijn misschien grote woorden maar je voelt dan dat we een gemeenschap zijn waar mensen elkaar in liefde dragen.

Lees verder

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen

Uitnodiging voor de 30+ groep

Als predikant van de Hervormde Gemeente Tricht nodig ik u van harte uit voor de 30+ gespreksgroep.

In deze gesprekskring willen wij op een open manier bezig zijn met vragen op het gebied van het geloof, kerk en samenleving. De bedoeling is dat we samen gespreksonderwerpen bedenken die beurtelings door de groepsleden en de predikant worden voorbereid.

Data  2015-2016:       maandag 9 oktober, donderdag 15 februari, donderdag 15 maart en woensdag 25 april

Aanvang:                    20.00 uur
Plaats:                         De eerste keer bij de ds. Dirk Jan Brans aan de                                 Hoekenburg 1. Daarna beurtelings bij de deelnemers thuis.

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen

Vier filmavonden met als thema “Verloren raken, thuis komen”

De werkweek voorbij, de avonden donker, misschien nat en koud. Uitnodigend brandt het licht in de kerk, het is er warm, de deur staat al open…

Natuurlijk kan je thuis op de bank naar een spannende film kijken, maar als je je bank even achter laat en je door de deur van dat andere thuis de kerk in komt, dan kunnen we samen vier avonden indrukwekkende films kijken en daarna, met wat eten en drinken, in gesprek gaan over deze indrukken…..

Vrijdagavond 10 november “De Verloren Zoon”
Vrijdagavond 26 januari “Departures”
Vrijdagavond 23 februari “Le Fils de l’autre”
Vrijdagavond 23 maart “ Son of Man”

Lees verder

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen

Eindelijk thuis – Henri Nouwen

Een gesprekskring in samenspraak met de Hervormde Gemeente Rumpt

In al zijn preken en boeken legt Henri Nouwen grote nadruk op de liefde en barmhartigheid van God. Dat doet hij ook in zijn prachtige en meest bekende boek ‘Eindelijk thuis’. In dit boek brengt hij de gelijkenis van de Verloren Zoon, ofwel de gelijkenis van de Barmhartige Vader in gesprek met het schilderij van Rembrandt ‘De terugkeer van de verloren zoon’. 

Naast het thema van Gods barmhartigheid komen ook andere bekende thema’s van Nouwen aan de orde, zoals: thuiskomen, leven met verlies, opvoeding en generatiekloof, lijden en dood, vriendschap, hoop en zegen, vertrouwen en nieuwe kansen.

Hillary Clinton noemt ‘Eindelijk thuis’ het boek dat haar leven het meest ingrijpend heeft beïnvloed. Voor haar bevat het universele en tijdloze lessen voor àlle mensen. Ze raadt dan ook iedereen aan dit boek te lezen, vooral diegene die een moeilijke periode in hun leven doormaken.

De gesprekskring is in samenwerking met de Hervormde Gemeente Rumpt. De bedoeling is om het boek in vijf avonden te bespreken met een uitloopmogelijkheid voor een extra avond. Wij hopen dat het boek uw en ons eigen geloof voedt en van inspiratie voorziet.

Het is fijn als u zich van te voren opgeeft. Dat kan bij beide predikanten. Handig is als u het boek zelf aanschaft. Het boek van iemand lenen of samen doen met een boek kan natuurlijk ook.

Datum:            dinsdag 14, 28 november, 12 december 2017, dinsdag 23, 30 januari en 6 februari
Tijdstip:          20.00 – 22.00 u
Locatie:          Om en om in Rumpt en Tricht. Dus 1e,3e en 5e keer in de grote zaal van de Hervormde Kerk van Rumpt en de 2e, 4e en 6e keer in de Belder, Belder 6 te Tricht.
Leiding:          ds. D.J. Brans (djbrans@xs4all.nl) en ds. B. Oosterom (b.oosterom@rivas.nl)
Opgave:          bij de beide predikanten.

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen

Activiteiten rond 500 jaar Reformatie

In samenwerking met de kerken in en rond Geldermalsen is er een aantal activiteiten in het kader van 500 reformatie.

De eerste avond zal plaatsvinden op donderdag 5 oktober om 20.00 uur in de Centrumkerk te Geldermalsen. Dit is een avond over muziek – vooral de Psalmen en hun achtergrond – in de Reformatie. Er zullen korte toelichtingen zijn, er is medewerking van een gelegenheidskoor en ensemble, ook orgelspel en op verschillende manieren samenzang.

Op donderdag 26 oktober staat een lezing gepland die zal worden gehouden door dr. Enny de Bruijn. Thema: Reformatie in de Betuwe. Eveneens in de Centrumkerk en ook een avond die om 20.00 uur begint.

Lees verder

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen

Jeugdnevendiensten

De eerste Jeugdnevendienst in het nieuwe seizoen is op zondag 8 oktober, deze jeugdnevendienst wordt voorafgegaan door een filmavond op zaterdag 7 oktober in de Belder. Aanvang 19.30 uur.

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen

Zondag 29 oktober – City Chamber Choir in de Sint Pieter

Op zondag 29 oktober mogen we in de St. Pieter in Tricht een bijzonder kamerkoor verwelkomen: het City Chamber Choir uit Londen!

Het Christelijk Gemengd Koor Con Amore uit Sleeuwijk o.l.v. Jaap Kwakkel ( in Tricht bekend van de Passieconcerten) bestaat 65 jaar en viert dit met een groot jubileumconcert op zaterdag 28 oktober in de Ontmoetingskerk te Sleeuwijk. Het City Chamber Choir is in Nederland om haar medewerking te verlenen aan dit jubileumconcert.

Op zondagmorgen 29 oktober zal het wereldberoemde City Chamber Choir haar medewerking verlenen aan de eredienst en om 12.00 uur een kortdurend (ongeveer 45 min) lunchconcert verzorgen in onze kerk.

Lees verder

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen

Zondag 30 september – Jubileum Concert Zanggroep Tricht

Zaterdag 30 september a.s. wordt er een concert gehouden in de Sint Pieterkerk te Tricht.

De “Zanggroep Tricht” bestaat dit jaar 45 jaar en hier willen wij een muzikaal tintje aangeven, samen met het “Mannenkoor Zanglust” uit Sleewijk. Dit alles o.l.v. Tjitske en Jaap Kwakkel.

Ook verzorgen zij een muzikaal intermezzo op altviool en piano.
In de pauze is er gelegenheid voor een kopje koffie, thee of fris.
Aanvang 20.00 uur. Kerk open 19.30 uur. Toegang gratis.
Na afloop willen we een collecte houden, ter bestrijding van de onkosten.

Corrie van Burk

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen